Droga relacji Lipniki Stare – Gromin oddana do użytkowania

9 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo pobudowanej drogi relacji Lipniki Stare – Gromin, łączącej dwa sołectwa i znajdującej się na terenie dwóch gmin – Gminy Pułtusk oraz Gminy Gzy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele: władz centralnych i samorządowych, jednostek powiatu pułtuskiego, służb leśnych oraz społeczności lokalnej.

Wszystkich zebranych gości powitał Starosta Jan Zalewski, który podkreślił wagę inwestycji oraz jej znaczenie dla mieszkańców powiatu pułtuskiego. Starosta zauważył, iż budowa tej drogi, to drugie tego typu zadanie zrealizowane przez Powiat Pułtuski wspólnie z Lasami Państwowymi. Szczególne podziękowania skierował na ręce Wicepremiera Henryka Kowalczyka za pomoc i życzliwość okazaną w realizacji przedsięwzięcia oraz Józefa Kubicy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za wsparcie zadania. Wicepremier Henryk Kowalczyk w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie inwestycji dla tej części powiatu oraz rolę, jaką odgrywa nowa droga w poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Oddawana do użytku droga to przykład udanej współpracy Lasów Państwowych z samorządami lokalnymi, co z kolei zaznaczył Dyrektor Józef Kubica. Następnie ks. kan. dr Roman Mosakowski Proboszcz Parafii pw. św. Rocha w Przewodowie odmówił modlitwę i poświęcił drogę. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicepremier Henryk KowalczykJan Zalewski Starosta Pułtuski, Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marek Roman Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Robert Wielkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Cezary Wojciechowski Wójt Gminy Gzy, Sylwia Tomczak Sołtys Gromina, Jan Bochenek Sołtys Lipnik Starych oraz Agnieszka Chmielewska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

W ramach zadania, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., wykonano: roboty ziemne, stabilizację podłoża cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, podbudowę z betonu asfaltowego. Droga zaopatrzona została w pobocza obustronne z kruszywa łamanego, rowy odwadniające oraz zjazdy publiczne i indywidualne. Zbudowane zostały przepusty oraz zamontowane oznakowanie pionowe. Całość inwestycji wyniosła 2 779 460,16 zł, z czego 2 758 550,16 zł – to wartość robót budowlanych, a 20 910,00 zł koszt nadzoru inwestorskiego. Budowa drogi była możliwa dzięki współfinansowaniu zadania ze środków budżetu Lasów Państwowych z Funduszu Leśnego w wysokości 1 370 000,00 zł oraz Gminy Pułtusk w wysokości  250 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Pułtuskiego wyniósł 1 159 460,16 zł 

Źródło: starostwopultusk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *