Amerykanie o Legionowie

Miasto Legionowo nawiązało współpracę z Indiana University w USA. Owocem tej kooperacji jest otrzymany przez nas ostatnio plan rozwoju naszej społeczności przygotowany przez amerykańskich studentów i ich wykładowców.

Nad projektem pracowali studenci ze Szkoły Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska O’Neill’a (O’Neill School of Public and Environmental Affairs), utworzonej wewnątrz Indiana University. Należy podkreślić, że nie był to ich pierwszy projekt badawczy. Już dwa lata temu uczelnia, za pośrednictwem Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Warszawa, dzięki której nasi sąsiedzi otrzymali cenne wskazówki do dalszego rozwoju swojego miasta. Zachęceni sukcesem przedsięwzięcia, amerykańscy akademicy zaczęli szukać kolejnego miasta, tym razem mniejszego, do podjęcia współpracy. Wybór padł na Legionowo a nasi włodarze zgodzili się wziąć udział w programie. Kierownictwo naukowe projektu objął prof. Frank Nierzwicki Jr. z Indiana University.

W pierwszym etapie projektu Amerykanie otrzymali szczegółowe informacje na temat naszego miasta, jego charakterystyki, bieżące potrzeby, opis już zrealizowanych programów rozwoju i tych planowanych w przyszłości. Odbyliśmy szereg spotkań on-line i konsultacji. 11 i 14 marca br. delegacja studentów i pracowników Indiana University odwiedziła Legionowo. Tutaj spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych i mieli możliwość zwiedzenia naszego miasta podczas wycieczki. Wizyta była również dla naszych gości okazją do zapoznania się z polską kulturą. Następnie, po powrocie do domu studenci pracowali nad programem, czego owocem jest otrzymany przez nas na początku maja raport dotyczący planu rozwoju dla naszego miasta.

Studenci w swojej pracy porównali Legionowo z sześcioma innymi miastami w Polsce, Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Skupili się na rozwoju dobrostanu mieszkańców, ulepszeniu transportu publicznego, innowacjach dla centrów kultury i wsparciu dla miejscowego biznesu. Doszli do wniosku, że dla rozwoju przyszłościowego kapitału ludzkiego w Legionowie należy wykorzystywać tereny zielone i sztukę publiczną, aby jak najbardziej upiększać miasto, starać się utrzymać w nim jak najwięcej młodych ludzi i budować dobre relacje sąsiedzkie. Rekomendowane jest korzystanie z centrów kultury, żeby angażować młodzież i łączyć pokolenia poprzez kulturę i sztukę. Miasto powinno gromadzić więcej danych na temat edukacji, egzekwowania prawa, zdrowia środowiskowego i dostępności, aby rozwiązywać problemy dotyczące równości w Legionowie. Podkreślono też dużą rolę lokalnego biznesu, który powinien się rozwijać, aby utrzymywać w mieście młodych dorosłych i przyciągać nowych.

Współpraca z Indiana University będzie kontynuowana w przyszłości, za pośrednictwem Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: Amerykanie o Legionowie – Miasto Legionowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *