DROGA POWIATOWA ZAŁAZY-ZAMOŚĆ ZYSKA NOWY BLASK – UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA

Starosta zwoleński – Stefan Bernaciak przekazuje podpisaną umowę przedstawicielowi wykonawcy – PPUH „Interbud” Sp. z o.o. w Radomiu.

(Zdjęcie przedstawia grupe osób stojących przodem za stołem prezydialnym. Za nimi znajdują się czerwono-niebieski sztandar i herb powiatu zwoleńskiego oraz herb Polski. Mężczyźni w centralnej części zdjęcia przekazują sobie dokumenty.)

4 maja 2022 r. samorząd powiatu zwoleńskiego podpisał umowę z wykonawcą na modernizację blisko dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 4522W Załazy-Zamość. Przebudowane zostanie skrzyżowanie i zjazdy, będzie poszerzona jezdnia, pojawią się też nowe chodniki, bezpieczne przejście dla pieszych i peron przystankowy. Wartość inwestycji to blisko 3 miliony złotych, a dofinansowanie zewnętrzne pokryje niemalże połowę tej kwoty. W kosztach przebudowy będzie uczestniczyć też samorząd gminy Przyłęk, który przeznaczy na ten cel prawie 800 tysięcy złotych.

Jest umowa z wykonawcą i dofinansowanie

Samorząd powiatu zwoleńskiego wybrał wykonawcę zadania przebudowy drogi powiatowej Załazy-Zamość. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. z Radomia. Wartość robót to 2 miliony 950 tysięcy 394 zł. – Droga jest w złym stanie technicznym, dlatego aby skrócić czas podróży do ważnych miejsc w powiecie zwoleńskim oraz poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców należy ją przebudować. Jestem przekonany, że tę decyzję docenią mieszkańcy gminy Przyłęk, ponieważ w ciągu drogi znajduje się zakład opieki zdrowotnej, liczne podmioty gospodarcze, ale też gospodarstwa rolne. Odgrywa więc ona istotną rolę komunikacyjną – powiedział starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Warto podkreślić, że samorząd powiatu zwoleńskiego pozyskał na przebudowę drogi aż 1 milion 363 tysiące 208 złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja będzie realizowana też przy udziale finansowym gminy Przyłęk, która przeznaczy na ten cel 793 tysiące 592 zł. – Dziękujemy za tą współpracę. Jest ona niezwykle ważna dla mieszkańców gminy Przyłęk i całego powiatu zwoleńskiego – podkreślał starosta Stefan Bernaciak.

Nowe chodniki, peron i poszerzona jezdnia

Prace budowlane będą prowadzone na odcinku o długości 1 kilometr 909 metrów bieżących, od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w miejscowości Załazy, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4527W Zielonka-Łaguszów. W zakresie prac zaplanowano wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1 metr. Przebudowane będzie skrzyżowanie z drogą DG 450318W, wybudowane chodniki i peron przystankowy z kostki brukowej. Wykonane będą zjazdy do posesji, trzy przejścia dla pieszych, w tym jedno wyniesione w formie progu zwalniającego oraz kanał technologiczny. Prace odwodnieniowe drogi obejmą wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami, przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi oraz oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego. Na zakończenie wykonawca wymieni i uzupełni oznakowanie pionowe i poziome jezdni. – Roboty budowlane mają rozpocząć się lada dzień i zakończyć w listopadzie tego roku – poinformował Tomasz Mordziński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu. 

Mirosława Gregorczyk

Źródło: Droga powiatowa Załazy-Zamość zyska nowy blask – umowa z wykonawcą podpisana – Aktualności – SP Zwoleń (zwolenpowiat.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *