Inwestycje drogowe powiatu

Powiat Warszawski Zachodni uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 2 zadań inwestycyjnych w gminie Błonie: przyznano ponad 1,6 mln zł do rozbudowy ul. Błońskiej (drogi nr 4107W) w Bieniewicach oraz blisko 2 mln zł do rozbudowy ul. Strażackiej (drogi nr 4104W) w Dębówce.

Rozbudowa ul. Błońskiej na odcinku ok. 750 m kosztować będzie ok 3 mln zł. W ramach prac przewidziano m. in.: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, wymianę chodnika i budowę zjazdów na posesje, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą i nowe oznakowanie drogi. Ulica Strażacka modernizowana będzie na odcinku o długości. ok. 1,1 km, koszt tej inwestycji wyniesie ok. 4 mln 200 tys. zł. W ramach prac planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę odwodnienia, przebudowę przepustu, wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na przyległe posesje i nowe oznakowanie drogi. Inwestycje będą współfinansowane przez Powiat WZ i Gminę Błonie. Przetargi wyłaniające wykonawców tych zadań zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Przyznane dofinansowanie świadczy o efektywności pracy Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych, jest ono niezwykle potrzebne, obserwujemy bowiem stały wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny, co powoduje że wykonanie wielu z zaplanowanych wcześniej inwestycji będzie wymagało dodatkowych środków finansowych.

Kładka w Podkampinosie na finiszu

Informowaliśmy Czytelników pod koniec ub. r. o tym, że Powiat uzyskał dofinansowanie z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa na rozbudowę fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie (gm. Kampinos). Przyznano wówczas ponad 3 mln zł, to jest ok. 50% kosztów inwestycji. Wartość całej inwestycji, obejmującej obydwa zadania, wynosi 5,7 mln zł i będzie sfinansowana oprócz pozyskanych środków zewnętrznych przez Powiat Warszawski Zachodni i Gminę Kampinos.
Kładka w Podkampinosie przechodzi aktualnie czynności związane z odbiorem końcowym. Trwają prace przy budowie ronda i rozbudowie fragmentu ul. Niepokalanowskiej. Wykonano tam już kanalizację deszczową, częściowo wykonano nawierzchnię chodnika i konstrukcję zatok autobusowych.

Inwestycja w Konotopie i Jawczycach wymaga większych nakładów

Otwarto przetarg na wykonanie rozbudowy układu drogowego – ulic: Rajdowej, Piastowskiej i Piwnej w miejscowościach Konotopa i Jawczyce (gm. Ożarów Maz.). Najkorzystniejsza z ofert określiła koszt wykonania inwestycji na ponad 8,2 mln zł. Przekracza ona środki w budżecie powiatu (6 mln zł) zaplanowane na wykonanie tego zadania. W związku z tym na najbliższej sesji Rady Powiatu planuje się zwiększenie poziomu środków finansowych na wykonanie tego zadania. W kosztach inwestycji będzie partycypowała firma Panattoni (50%), drugą połowę kosztów sfinansują Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Ożarów Maz.

Na drodze Czarnów- Gawartowa Wola – wznowienie prac

Wprowadzono nowego wykonawcę rozbudowy drogi na odcinku Czarnów- Gawartowa Wola (gm. Leszno), o długości ok. 2,3 km. Zarząd Dróg Powiatowych odstąpił od umowy z poprzednią firmą. Aktualnie nowy wykonawca inwestycji wykonuje prace przygotowawcze: wycinkę drzew i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln 200 tys. zł , termin jej zakończenia zaplanowano na koniec lipca br.

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych!

W tegorocznym budżecie zaplanowano fundusze na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inwestycje tego typu przewidziano: w Błoniu przy ul. Poniatowskiego, w Izabelinie i Laskach przy ul. 3 Maja, w Łomiankach przy ul. Wiślanej i Długiej, w Kaputach przy ul. Sochaczewskiej, w Wiktorowie przy ul. Topolowej, w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej i w Starych Babicach przy ul. Sienkiewicza. Na zadania te przewidziano łącznie środki w wysokości ok. 1,8 mln zł. Na przejściach dla pieszych wykonane będą różnorodne inwestycje uzależnione od specyfiki terenu, m.in.: doświetlenie przejść, azyle dla pieszych, poprawa oznakowania poziomego, sygnalizacja świetlna. Na wykonanie niektórych inwestycji zawarto już umowy z wykonawcami. Ruszyły prace związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. 3 Maja w Laskach (droga nr 4130W) – wykonana będzie tam sygnalizacja świetlna w rejonie przedszkola. Zakończenie prac w Laskach zaplanowano pod koniec czerwca br.

                                                                                                               MŁ.

Źródło: Inwestycje drogowe powiatu | PWZ – Powiat Warszawski Zachodni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *