PPL ogłosiły przetarg na roboty budowlane na Lotnisku Chopina

Polskie Porty Lotnicze (PPL) ogłosiły przetarg na roboty budowlane w zakresie lotnisk, dróg startowych i placów manewrowych. Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2024 roku, a wyłoniony wykonawca będzie miał 24 miesiące na przeprowadzenie prac.

Zadaniem jest wykonanie nowej płyty postojowej przeznaczonej dla sześciu samolotów kodu C lub zamiennie dla czterech maszyn kodu C i jednej kodu E/F.

Oprócz samej budowy nowej płyty wykonawca będzie zobowiązany m.in. do ewentualnego przeprowadzenia procedury wywłaszczeniowej, opracowania we współpracy ze służbami lotniskowymi i PPL tymczasowej organizacji ruchu, a także aktualizacji projektu wykonawczego, sporządzenie dokumentacji powykonawczej z wykonanych robót, w tym dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jak również dokumentacji z zakresu wykonanych robót niezbędnej do przeprowadzenia procesu certyfikacji w ULC i aktualizacji lotniskowej publikacji AIP Polska.

Kluczowym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena – 90%, oraz termin realizacji i termin gwarancji – po 5%.

Ogłoszony przetarg jest pierwszym z etapów zapowiadanej rozbudowy Lotniska Chopina celem zwiększenia przepustowości stołecznego portu lotniczego. Projekt zamówienia nie jest finansowany z funduszy UE.

źródło: TTG Polska Dziennik Turystyczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *