,,Zaprojektuj i wybuduj” podpisanie umowy

W Starostwie Powiatowym w Sierpcu doszło do podpisania pomiędzy Starostą Sierpeckim Andrzejem Cześnikiem, Wicestarostą Sierpeckim Sławomirem Olejniczakiem, Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Garwackim, a firmą Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal umowy odnośnie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w okresie jego realizacji. Umowa dotyczy nadzorów inspektorów nadzoru w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadających doświadczenie w instalacji gazów medycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Nadzór inwestorki rozumiany jest jako usługa świadczona przez zespół specjalistów reprezentujących Zamawiającego w nałożonych na niego obowiązkach wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz z umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót i terminowości.

Wartość usługi to 121.770,00 zł.

Źródło: ,,Zaprojektuj i wybuduj” podpisanie umowy – Powiat Sierpecki (sierpc.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *