ZOW w Mławie rozpoczął realizację projektu „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję”.

Zespół Ośrodków Wsparcia rozpoczął realizację projektu „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane będą m.in. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, które są programem spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.  Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy m.in.: wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, stawianie granic, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Warsztaty te dają przestrzeń do nauki dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Prowadzący podpowiedzą jak lepiej rozumieć i wspierać dzieci.

Do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu mławskiego oraz żuromińskiego dla których zrealizujemy dwie edycje programu. Zajęcia I edycji rozpoczną się  już 12 maja 2022 r. (czwartek). Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program Warsztatów Umiejętności Wychowawczych obejmuje 8 spotkań, które prowadzą trzy wykwalifikowane realizatorki (mgr Angelika Bąk – psycholog, mgr Małgorzata Manelska – terapeuta, mgr Joanna Zielińska – pedagog). Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu.

Podczas spotkań zostaną poruszone następujące treści:

  • Spotkanie integracyjne, ukazujące cel i zasady
  • Granice jako droga do poznawania siebie i tworzenia zdrowych zasad wychowawczych obowiązujących w środowisku rodzinnym
  • Uczucia i ich rola w kształtowaniu naszego człowieczeństwa i budowaniu własnej tożsamości oraz zdrowych relacji z innymi
  • Formy zdrowego dyscyplinowania dzieci i młodzieży oraz wprowadzanie ich we współtworzenie atmosfery domu i grupy
  • Przyjrzenie się dotychczasowej roli kary w wychowaniu oraz uświadomienie, że to właściwe konsekwencje pełnią rolę wychowawczą
  • Zachęcanie dzieci do samodzielności drogą do budowania ich odwagi
  • Uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci
  • Rola właściwie sformułowanej pochwały i zachęty, budującej i pomocnej w rozwoju

Źródło: ZOW w Mławie rozpoczął realizację projektu „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję”. – Aktualności | Powiat Mławski (powiatmlawski.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *